آخرین خبرها
خانه / نکات مشاوره ای / راهنمای دانلود استعدادتحصیلی هر رشته در کنکور دکتری سازمان سنجش

راهنمای دانلود استعدادتحصیلی هر رشته در کنکور دکتری سازمان سنجش

راهنمای دانلود استعدادتحصیلی هر رشته در کنکور دکتری سازمان سنجش

کنکور دکتری در رشته های زیادی برگزار می شود اما برای درس زبان و استعدادتحصیلی کلا ۷ گروه دارد. یعنی تمامی رشته ها در این گروه ها حضور دارند و دفترچه سوالات (معروف به دفترچه دروس عمومی دکتری) مشترک و یکسان است. و هر داوطلب باید ببیند رشته وی در کدام گروه است و به سوالات آن گروه پاسخ دهد.

نکته: به طور کلی سوالات همه گروه ها (به جز فنی -مهندسی)، منبع و سرفصل مشترک دارند و فقط بدلیل تنوع سوالات وعلاقه طراح، متفاوت است و اتفاقا توصیه می شود داوطلبین برای تست و تسلط بیشتر حتما تست های مجموعه های دیگر بزنید.

گروه

کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم پایه
کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی

کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

کلیه رشته های گروه آزمایشی هنر
کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
کلیه رشته های گروه آزمایشی زبان

گروه – رشته های آزمون دکتری

کدرشته رشته گروه

گروه علوم انسانی

۲۱۰۱ جغرافیای سیاسی انسانی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری انسانی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی انسانی
ژئومورفولوژی انسانی
آب و هوا شناسی انسانی
۲۱۰۲ علوم اقتصادی انسانی
تاریخ – تاریخ اسلام انسانی
۲۱۰۳ تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام انسانی
تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام انسانی
۲۱۰۴ علوم اجتماعی انسانی
جمعیت شناسی انسانی
مددکاری اجتماعی انسانی
۲۱۰۵ حقوق عمومی انسانی
حقوق جزا و جرم شناسی انسانی
حقوق بین الملل عمومی انسانی
حقوق خصوصی انسانی
۲۱۰۶ مجموعه علوم سیاسی انسانی
۲۱۰۷ مجموعه مدیریت انسانی
۲۱۰۸ حسابداری انسانی
۲۱۰۹ علم اطلاعات و دانش شناسی انسانی
۲۱۱۰ فلسفه انسانی
۲۱۱۱ فلسفه تعلیم و تربیت انسانی
برنامه ریزی درسی انسانی
مدیریت آموزشی انسانی
روان شناسی تربیتی انسانی
تکنولوژی آموزشی انسانی
آموزش عالی انسانی
روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی انسانی
۲۱۱۲ مشاوره انسانی
۲۱۱۵ علوم ارتباطات انسانی
سنجش واندازه گیری انسانی
۲۱۱۴ روان شناسی انسانی
۲۱۱۶ باستان شناسی انسانی
۲۱۲۰ محیط زیست – برنامه ریزی انسانی
۲۱۰۷ کارآفرینی انسانی
حذف آینده پژوهی انسانی
۲۱۱۳ الهیات – علوم قران و حدیث انسانی
الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی انسانی
الهیات – ادیان و عرفان انسانی
الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی انسانی
کلام انسانی
فقه شافعی انسانی
۲۱۰۷ مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز انسانی
حقوق نفت وگاز انسانی
اقتصادنفت وگاز انسانی
سنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی انسانی
۲۱۰۷ مالی انسانی
حذف مطالعات زنان انسانی
۲۱۱۳ مدرسی معارف اسلامی انسانی
۲۱۱۷ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی انسانی
تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی انسانی
تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی انسانی
تربیت بدنی – رفتار حرکتی انسانی
تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی انسانی

گروه علوم پایه

۲۲۰۱ زمین شناسی  فسیل شناسی و چینه شناسی علوم پایه
زمین شناسی  سنگ شناسی رسوبی علوم پایه
زمین شناسی – آب شناسی علوم پایه
زمین شناسی مهندسی علوم پایه
زمین شناسی زیست محیطی علوم پایه
زمین شناسی پترولوژی علوم پایه
زمین شناسی اقتصادی علوم پایه
زمین شناسی تکتونیک علوم پایه
۲۲۰۲ شیمی -شیمی فیزیک علوم پایه
شیمی -شیمی الی علوم پایه
شیمی -شیمی تجزیه علوم پایه
شیمی -شیمی معدنی علوم پایه
شیمی -شیمی کاربردی علوم پایه
فیتوشیمی علوم پایه
۲۲۱۱ هواشناسی علوم پایه
۲۲۰۳ زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی علوم پایه
زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی علوم پایه
زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی علوم پایه
۲۲۰۴ علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری علوم پایه
علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری علوم پایه
علوم جانوری – تکوینی علوم پایه
۲۲۰۵ زیست شناسی – سلولی و مولکولی علوم پایه
بیوشیمی علوم پایه
زیست شناسی – ژنتیک مولکولی علوم پایه
زیست شناسی – میکروبیولوژی علوم پایه
بیوفیزیک علوم پایه
زیست فناوری میکروبی علوم پایه
۲۲۰۸ آمار علوم پایه
۲۲۰۶ ریاضی محض علوم پایه
ریاضی کاربردی علوم پایه
۲۲۰۹ فیزیک دریا علوم پایه
زیست شناسی دریا علوم پایه
علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک علوم پایه
فیزیک علوم پایه
فوتونیک علوم پایه
۲۲۱۰ ژئوفیزیک – لرزه شناسی علوم پایه
ژئوفیزیک – زلزله شناسی علوم پایه
ژئوفیزیک – الکترومغناطیس علوم پایه
ژئوفیزیک – گرانی سنجی علوم پایه
علوم و فناوری نانو – نانوشیمی علوم پایه
ریززیست فناوری علوم پایه
بیوانفورماتیک علوم پایه
۲۲۰۷ علوم کامپیوتر علوم پایه
۲۲۱۲ علوم شناختی علوم پایه

گروه فنی و مهندسی

۲۳۰۱ مجموعه مهندسی برق – الکترونیک فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی برق – مخابرات(میدان) فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی برق – مخابرات(سیستم) فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی برق – قدرت فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی برق – کنترل فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی برق – هوش و رباتیک فنی و مهندسی
۲۳۰۲ مجموعه مهندسی عمران – سازه فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی عمران – زلزله فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی عمران – راه و ترابری فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی عمران – مدیریت منابع آب فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی عمران – حمل و نقل فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی عمران – مدیریت ساخت فنی و مهندسی
مجموعه مهندسی عمران – محیط زیست فنی و مهندسی
۲۳۰۳ مهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی فنی و مهندسی
مهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری فنی و مهندسی
مهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور فنی و مهندسی
مهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) فنی و مهندسی
۲۳۰۴ مهندسی مکانیک – ساخت و تولید فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک – قوای محرکه فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک – سازه و بدنه فنی و مهندسی
مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی فنی و مهندسی
۲۳۱۸ مهندسی دریا فنی و مهندسی
۲۳۰۵ مهندسی هوافضا – آئرودینامیک فنی و مهندسی
مهندسی هوافضا – جلوبرندگی فنی و مهندسی
مهندسی هوافضا – سازه فنی و مهندسی
مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل فنی و مهندسی
۲۳۰۶ مهندسی معدن – اکتشاف فنی و مهندسی
مهندسی معدن – استخراج فنی و مهندسی
مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی فنی و مهندسی
مهندسی معدن – مکانیک سنگ فنی و مهندسی
۲۳۰۷ مهندسی پلیمر – پلیمر فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر – رنگ فنی و مهندسی
۲۳۱۶ مهندسی محیط زیست فنی و مهندسی
مهندسی محیطزیست – آب و فاضلاب فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست – مواد زائدجامد فنی و مهندسی
مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا فنی و مهندسی
۲۳۰۸ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی – بیومکانیک فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی – بیومتریال فنی و مهندسی
۲۳۰۹ مجموعه مهندسی صنایع فنی و مهندسی
۲۳۱۰ مهندسی نفت -مخازن فنی و مهندسی
۲۳۱۲ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی فنی و مهندسی
۲۳۱۳ مهندسی موادومتالورژی فنی و مهندسی
۲۳۱۱ مهندسی شیمی فنی و مهندسی
مهندسی شیمی – پلیمر فنی و مهندسی
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی فنی و مهندسی
۲۳۱۹ فناوری نانو – نانو مواد فنی و مهندسی
فناوری نانو – نانو الکتریک فنی و مهندسی
۲۳۱۵ مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای – راکتور فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای – گداخت فنی و مهندسی
۲۳۱۵ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی فنی و مهندسی
مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف فنی و مهندسی
۲۳۱۲ مهندسی فناوری اطلاعات فنی و مهندسی
۲۳۱۷ مهندسی سیستمهای انرژی فنی و مهندسی
۲۳۱۶ محیط زیست – آلودگی های محیط زیست فنی و مهندسی
محیط زیست – تنوع زیستی فنی و مهندسی
محیط زیست – آمایش محیط زیست فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک بیوسیستم فنی و مهندسی

مجموعه کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی کشاورزی
علوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی کشاورزی
علوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه کشاورزی
علوم باغبانی – گیاهان زینتی کشاورزی
علوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی کشاورزی
علوم باغبانی – بیوتکنولوژی کشاورزی
علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی کشاورزی
علوم وصنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی کشاورزی
علوم وصنایع غذایی – شیمی مواد غذایی کشاورزی
علوم وصنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی کشاورزی
مهندسی اقتصادکشاورزی کشاورزی
فرآورده های چندسازه چوب کشاورزی
صنایع خمیر و کاغذ کشاورزی
علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک کشاورزی
علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک کشاورزی
علوم خاک – پیدایش و رده بندی کشاورزی
علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی کشاورزی
فیزیولوژی دام کشاورزی
تغذیه دام کشاورزی
اصلاح نژاد دام کشاورزی
آبیاری و زهکشی کشاورزی
سازه های آبی کشاورزی
مهندسی منابع آب کشاورزی
هواشناسی کشاورزی کشاورزی
اصلاح نباتات کشاورزی
زراعت کشاورزی
علوم علف های هرز کشاورزی
بیوتکنولوژی کشاورزی کشاورزی
بوم شناسی زراعی کشاورزی
ترویج وآموزش کشاورزی کشاورزی
توسعه کشاورزی کشاورزی
حشره شناسی کشاورزی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی کشاورزی
علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی کشاورزی
علوم جنگل – مهندسی جنگل کشاورزی
علوم جنگل – جنگل شناسی کشاورزی
تکثیر و پرورش آبزیان کشاورزی
شیلات – عمل آوری کشاورزی
شیلات – تولید و بهره برداری کشاورزی
علوم مرتع کشاورزی
بیابان زدایی کشاورزی
علوم و مهندسی آبخیزداری کشاورزی
کشاورزی هسته ای کشاورزی
علوم طیور کشاورزی
بیولوژی و آناتومی چوب کشاورزی

مجموعه هنر

مدیریت پروژه وساخت هنر
معماری هنر
شهرسازی-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت هنر
پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر هنر
مرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی هنر
مرمت – مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی هنر

مجموعه دامپزشکی

جراحی دامپزشکی دامپزشکی
مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام دامپزشکی
بیماریهای داخلی دام های کوچک دامپزشکی
بیماریهای داخلی دام های بزرگ دامپزشکی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دامپزشکی
پاتولوژی دامپزشکی دامپزشکی
بهداشت وبیماریهای طیور دامپزشکی
بیوشیمی دامپزشکی
بهداشت آبزیان دامپزشکی
بهداشت موادغذایی دامپزشکی
بهداشت خوراک دام دامپزشکی
اپیدمیولوژی دامپزشکی
انگل شناسی دامپزشکی دامپزشکی
باکتری شناسی دامپزشکی
ویروس شناسی دامپزشکی
ایمنی شناسی دامپزشکی
بیوتکنولوژی دامپزشکی
فناوری تولید مثل در دامپزشکی دامپزشکی
فارماکولوژی دامپزشکی دامپزشکی
فیزیولوژی دامپزشکی
آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی دامپزشکی
بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی

مجموعه زبان

زبان وادبیات فارسی زبان
زبان وادبیات عرب زبان
آموزش زبان فرانسه زبان
زبان فرانسه – ادبیات زبان
آموزش زبان روسی زبان
آموزش زبان آلمانی زبان
آموزش زبان انگلیسی زبان
زبان وادبیات انگلیسی زبان
ترجمه زبان
زبان شناسی همگانی زبان
فرهنگ وزبانهای باستانی زبان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*