آخرین خبرها
خانه / استعداد تحصیلی انسانی

استعداد تحصیلی انسانی

استعدادتحصیلی گروه علوم انسانی دکتری
نکات مشاوره ای – سوالات کنکورهای استعدادتحصیلی گروه علوم انسانی

استعدادتحصیلی دکتری گروه علوم انسانی سال ۱۳۹۵

استعدادتحصیلی دکتری گروه علوم انسانی سال ۱۳۹۵ دانلود سوالات استعدادتحصیلی علوم انسانی سال ۱۳۹۵ دانلود پاسخ کلیدی استعدادتحصیلی علوم انسانی سال ۱۳۹۵ برای مشاهده پاسخ های تشریحی به کتاب استعدادتحصیلی سنجش مراجعه کنید استعدادتحصیلی دکتری – استعدادتحصیلی سنجش ادامه مطلب »

کتاب استعداد تحصیلی سنجش گروه علوم انسانی منتشر شد

کتاب استعداد تحصیلی سنجش علوم انسانی کتاب استعداد تحصیلی ویژه داوطلبان آزمون دکتری که به زودی منتشر خواهد شد از جمله کتاب‌های شرکت تعاونی خدمات آموزشی بوده که در جهت آماده‌سازی هرچه بیشتر داوطلبان آزمون دکتری تهیه و گرد‌آوری شده است. این کتاب حاوی نکات تست و پاسخ‌های کاملاً تشریحی ... ادامه مطلب »

استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۴

 استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۴   دانلود سوالات استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۴ پاسخ تشریحی استعدادتحصیلی  برای مشاهده پاسخ های تشریحی به کتاب استعدادتحصیلی سنجش مراجعه کنید استعدادتحصیلی دکتری – استعدادتحصیلی سنجش ادامه مطلب »

استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۳

 استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۳   دانلود سوالات استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۳ پاسخ تشریحی استعدادتحصیلی  برای مشاهده پاسخ های تشریحی به کتاب استعدادتحصیلی سنجش مراجعه کنید استعدادتحصیلی دکتری – استعدادتحصیلی سنجش ادامه مطلب »

استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۲

 استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۲   دانلود سوالات استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۲ پاسخ تشریحی استعدادتحصیلی  برای مشاهده پاسخ های تشریحی به کتاب استعدادتحصیلی سنجش مراجعه کنید استعدادتحصیلی دکتری – استعدادتحصیلی سنجش ادامه مطلب »

استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۱

 استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۱   دانلود سوالات استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۱ پاسخ تشریحی استعدادتحصیلی  برای مشاهده پاسخ های تشریحی به کتاب استعدادتحصیلی سنجش مراجعه کنید استعدادتحصیلی دکتری – استعدادتحصیلی سنجش ادامه مطلب »

استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۰

 استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۰ دانلود سوالات استعدادتحصیلی علوم انسانی سال۱۳۹۰ پاسخ تشریحی استعدادتحصیلی  برای مشاهده پاسخ های تشریحی به کتاب استعدادتحصیلی سنجش مراجعه کنید استعدادتحصیلی دکتری – استعدادتحصیلی سنجش ادامه مطلب »